T1, T2, CHED-PP, CHED-D, CHED-Р, CHED-А

TRANZITO DEKLARACIJOS T1, T2

T1 tranzito deklaracija – tai dokumentas, kuris yra ir tranzito deklaracija, ir finansinė garantija. T1 tranzito deklaracija skirta ne ES prekėms vežti tranzitu nuo atvykimo į ES muitinės posto iki ES vidaus muitinės įstaigos arba ES išvežimo sienos. Finansinės garantijos dydį lemia už prekes sumokėtų muito mokesčių (muitų, mokesčių) suma.

Europos kilmės prekėms turi būti pateikta T2 tranzito deklaracija.

T1 deklaracijai reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • Tarptautinis CMR važtaraštis / jūrų važtaraštis / geležinkelio važtaraštis;
 • sąskaitos faktūros / paketinės sąskaitos faktūros / išankstinės sąskaitos faktūros;
 • specifikacijos lapą, pakavimo sąrašą ir kt. dokumentai (jei transporto ir komerciniuose dokumentuose nepakanka informacijos deklaracijai pateikti).

Privaloma informacija teikiant T1:

 • muitinės postą, kuriame pradedamas muitinis tranzitas;
 • muitinės postą, kuriame užbaigiamas muitinis tranzitas;
 • prekių gavėjo mokesčių mokėtojo numeris (jei gavėjas yra Turkijoje).

FITOSANITARINĖ DEKLARACIJA CHED-PP, CHED-D

CHED-РP (Common Health Entry Document for Plants and Plant Products) – tai augalų ir augalinių produktų fitosanitarinė įvežimo deklaracija.

CHED-D (Common Health Entry Document for consignments of food and feed of non-animal origin) – tai fitosanitarinė įvežimo deklaracija prekėms, susijusioms su negyvūninės kilmės maistu ir pašarais.

CHED-PP ir CHED-D deklaracijos išduodamos augalinės kilmės prekių ir negyvūninės kilmės maisto produktų ir pašarų, kuriems taikoma privaloma fitosanitarinė pasienio kontrolė, importui arba tranzitui iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungą. Kiekvienam dokumentui suteikiamas atskiras CHED numeris. Šiai paslaugai taikomas privalomas fitosanitarinis įvežimo mokestis (sertifikatas).

CHED-PP ir CHED-D deklaracijoms reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • Tarptautinis CMR važtaraštis / jūrų važtaraštis / geležinkelio važtaraštis;
 • sąskaitos faktūros / paketinės sąskaitos faktūros / išankstinės sąskaitos faktūros;
 • siuntos šalyje išduotas fitosanitarinis kilmės sertifikatas;
 • specifikacijos lapą, pakavimo sąrašą ir kt. dokumentai (jei transporto ir komerciniuose dokumentuose nepakanka informacijos deklaracijai pateikti).

Privaloma informacija pildant CHED-PP ir CHED-D:

 • muitinės postą, kuriame pradedamas muitinis tranzitas;
 • muitinės postą, kuriame užbaigiamas muitinis tranzitas.

VETERINARIJOS ĮVEŽIMO DEKLARACIJA CHED-R, CHED-A

CHED-P (Common Health Entry Document for consignments of products of animal origin, germinal products and animal by-products) – tai veterinarinė įvežimo deklaracija, skirta gyvūninės kilmės prekių, gemalinių produktų ir šalutinių gyvūninių produktų, kurių nevartoja žmonės, kategorijai.

CHED-A (Common Health Entry Document for consignments of animals) – yra gyvūnų veterinarinė įvežimo deklaracija.

CHED-P ir CHED-A deklaracijos išduodamos importuojant arba vežant tranzitu iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungą gyvūninės kilmės prekes, embrioninius produktus ir gyvūninės kilmės šalutinius produktus, kurių nevartoja žmonės, taip pat gyvūnus. Šių kategorijų prekėms ES taikomi privalomi veterinariniai pasienio patikrinimai. Už paslaugą mokamas privalomas įvežimo veterinarinis mokestis (sertifikatas).

Norint pateikti CHED-P ir CHED-A deklaracijas, reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • Tarptautinis CMR važtaraštis / jūrų važtaraštis / geležinkelio važtaraštis;
 • sąskaitos faktūros / paketinės sąskaitos faktūros / išankstinės sąskaitos faktūros;
 • veterinarinį kilmės sertifikatą, išduotą išsiuntimo šalyje;
 • specifikacijos lapą, pakavimo sąrašą ir kt. dokumentai (jei transporto ir komerciniuose dokumentuose nepakanka informacijos deklaracijai pateikti).

Privaloma informacija pildant CHED-P ir CHED-A:

 • muitinės postą, kuriame pradedamas muitinis tranzitas;
 • muitinės postą, kuriame užbaigiamas muitinis tranzitas.